Alle projectopdrachten worden naar wens en behoefte van jou als klant uitgevoerd op basis van een begroting met een duidelijke probleemstelling en dito oplossingen die in heldere doelen zijn vertaald.

Maatwerk staat daarbij voorop, dus volgt na een eerste gesprek een nadere probleemverkenning en analyse. Dit mondt uit in een ontwikkelingsplan.

In de uitvoering staat steeds de dialoog centraal. Management en medewerkers worden uitgedaagd om vorm en inhoud te geven aan dat plan, door werkprocessen en systemen te herijken en al doende te leren hoe ze zelfbewust, gemotiveerd en alert in constructief overleg met elkaar in een lerende organisatie voortdurende verbetering kunnen aanbrengen. Daarvoor hanteren we een doordachte insteek en aanpak. Die leidt tot eigenaarschap, medeverantwoordelijkheid, betrokkenheid en passie.

Een lerende organisatie stelt een open, ondersteunende en begeleidende managementstijl voorop. Vandaar dat voorafgaande aan de uitrol op de werkvloer een managementtraject wordt doorlopen waarin de aanvullende kennis en kunde wordt aangereikt.

Via verslagen van bijeenkomsten, werkmappen en specifieke programma-informatie borgen we de ontwikkelstappen en resultaten die tijdens de uitrol worden bereikt.