Na een studie cultuurgeschiedenis, trad ik in 1988 in dienst bij de afdeling Corporate Public Relations van DSM NV. Hier kreeg ik kansen om me van bedrijfsjournalist te ontwikkelen tot stafmedewerker Interne communicatie op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteit. Toentertijd een onontgonnen expertisegebied.

Daarbij ontdekte ik al snel, dat wanneer je het management en de medewerkers via een ontwikkelingsproces effectief naar een ander denken en doen wil leiden, dat dan doeltreffende communicatie méér moet zijn dan mooie woorden en een goed geschreven verhaal. Het gaat immers meestal om een complexe boodschap, die ook gevolgen heeft voor het eigen denken en doen, waardoor betrokkenen in feite uit hun comfortzone worden gehaald. Zo’n boodschap komt alleen aan, als aan twee succesfactoren is voldaan: er moet een landingsbaan liggen (= voorwaardenscheppen zodat het kan) en er moeten landingsrechten worden verkregen (= acceptatie zodat men het ook wil). Om die twee sleutelvoorwaarden te kunnen realiseren, bouwde ik mijn expertise op het gebied van organisatiekunde en verandermanagement uit. Gevoegd bij mijn competenties op het gebied van strategische en motiverende communicatie, levert dat een bijzonder totaalpakket op.

In 1992 besloot ik dat die expertise niet alleen binnen grote bedrijven als DSM van waarde is, maar ook binnen het MKB. Omdat ik me bovendien van nature profileerde als een (interne) entrepreneur, iets waar DSM toen nog niet klaar voor was, besloot ik een eigen adviesbureau op te richten: Greenway Communications. Sindsdien heb ik als zelfstandig ondernemer voortdurend aan de weg getimmerd en mijn expertise door zelfstudie en ervaring verder uitgebreid. Eerst binnen Greenway met medewerkers. En toen ik daar niet gelukkig van werd, zonder personeel via een uitdijend netwerk van specialisten die me completeren, waaronder Lijnspel in Heerlen.

Als strateeg breng ik daarbij de stand van zaken én de oplossingsrichtingen aan die met de directie/het managementteam wordt vertaald naar een tactisch ontwikkelingsplan. Als coach ondersteun ik de uitvoering van dit plan. Op beide niveaus met inbreng van kennis en ervaring én de noodzakelijke (vaak zelf ontwikkelde) instrumenten waarmee jouw managers, medewerkers én organisatie zich doeltreffend kunnen verder ontwikkelen. Voor meer info zie mijn CV.

De leveringsvoorwaarden van Greenway vormen mijn kwaliteitsgarantie. Referenties vind je evenens in een pdf.