Fouten en (veiligheids-)incidenten ontstaan zelden met opzet. Onoplettendheid, vermoeidheid en/of bedrijfsblindheid vormen belangrijke oorzaken. Hoge werkdruk over een te lange periode ook, zeker als de communicatie en samenwerking stroef verloopt en iedereen zich op zijn ‘eigen vierkante meter’ terugtrekt: ‘het lag niet aan mij noch aan ons!’.

In de laatste jaren komt daar nog een verzwarende factor bij: de in- en externe regelgeving wordt zo strikt, dat daar in de praktijk met regelmaat nauwelijks nog mee te werken valt. Dan ontstaat al te snel een keuze uit twee kwaden:

  1. We leggen de zaak stop om alsnog de noodzakelijke voorwaarden te creëren.
  2. We ‘snijden bochten af’; dat ziet niemand en gisteren ging dat ook goed…’

Optie 1 leidt vrijwel zeker tot vertraging, hogere kosten, dus stress, terwijl bij optie 2 het veiligheidsrisico steeds hoger wordt, want gewenning ligt op de loer.

Oplossingsrichtingen

Als het puur om een veiligheidsitem handelt, wordt een revitaliseringsprogramma uitgerold waarbij management en medewerkers leren op een volledig verantwoorde wijze, dus gecontroleerd, omwille van praktische redenen ‘buiten de aangegeven lijntjes’ te gaan.

Blijkt na oriënterende gesprekken met de directie/het managementteam dat het om een complex van factoren te gaan, dan wordt de stand van zaken met onze  Quickscan Vitaliteit snel en doeltreffend geïnventariseerd, waarna een op maat gesneden ontwikkelingsplan via mijn projectaanpak wordt opgesteld, dat eerst binnen het management en daarna onder de medewerkers wordt uitgerold, eventueel in het kader van het subsidieprogramma Duurzame Inzetbaarheid (Lees het leaflet).