De druk op de arbeidsmarkt is en blijft hoog, dus is het hoe dan ook een uitdaging om voldoende personeel met de gewenste competenties te vinden. Als dan ook nog medewerkers vertrekken, lopen de kosten razendsnel op, zeker als je de indirecte kosten meetelt. Wat al te vaak niet gebeurt. Dan kan het al te makkelijk verkeren ...

Wat het minimaal kost om een chef Werkplaats te vervangen die uit onvrede vertrekt?!

Stel hij verdient anderhalfkeer modaan (2020): € 54.000,-
Kosten werving- en selectieburo, gemiddeld 30% jaarsalaris 18.000,-
Kosten inwerken, opleiding en training nieuwe chef 10.000,-
Kosten productiederving tussen aanloop vertrek en volledig productief zijn nieuwe chef, ca.0.5 jaar: 25% jaarsalaris 13.500,-
Kosten eventuele vervanging gedurende 5 maanden: 25% extra loon 5.625,-
  _________
Subtotaal € 47.625,-
Aanvullende productiederving wanneer werkdruk, spanningen, ziekteverzuim, kwaliteitsverlies en veiligheidsrisico's toenemen

hoog
Aanvullende kosten wanneer meerdere medewerkers als gevolg van ontstane situatie ontslag nemen heel hoog
Aanvullende kosten wanneer klanten weglopen door verlies aan service, kwaliteit en betrouwbaarheid enorm
  _________
Totaal desastreus

 

Voorkomen is veel goedkoper

Opleiding en training van medewerkers hoort erbij, maar is lang niet altijd vanzelfsprekend: de werkdruk is immers al hoog en boventallige medewerkers om ruimte in de roosters te creëren drukken zwaar op de balans. En bovendien: waar vind je die dan?

Gevoig is dat je als ondernemer al te snel in een vicieuze cirkel terecht komt die feitelijk tot roofbouw leidt. Dan verandert die cirkel heel makkelijk in een negatieve spiraal.

Die kan echter relatief makkelijk worden voorkomen of zelfs omgebogen in een opgaande lijn. We hebben daarvoor een modulair programma samengesteld waarmee medewerkers duurzaam inzetbaar worden gemaakt in een lerende organisatie die alert reageert op knelpunten en deze structureel oplost. Meer info over insteek en aanpak vind je op deze website.

Bovendien

Als je instant een goede inschatting wil van de stand van zaken binnen jouw organisatie of bedrijf, kun je onze vitaliteitsscan invullen. Duurt ca. 10 minuten en je krijgt direct een overzichtelijk beeld. Als je daarbij contactgegevens invult, ontvang je binnen een mum van tijd een nadere analyse, waarna een oriënterend gesprek kan worden ingepland. Geheel vrijblijvend en gegarandeerd AVG.