Managen is de weg wijzen en medewerkers ondersteunen om die weg te kunnen én te willen gaan. Een heldere strategie op basis van een duidelijke en doordachte positionering van de organisatie, maakt aan allen duidelijk waarvoor die organisatie gaat en staat.

Deze strategie wordt in samenspraak met de directie dan wel het managementteam opgesteld door een sterkte/zwakte-analyse te maken van de markt, de concurrentie en de eigen organisatie.

Om de markt en concurrentie goed in beeld te brengen, wordt gebruikgemaakt van een door mij ontwikkelde lijst met 25 vragen die elk directielid dan wel elk lid van het managementteam vooraf invult. Door de antwoorden gezamenlijk te bespreken, vullen we elkaar niet alleen aan, maar worden de neuzen automatisch in dezelfde richting gedraaid. Iedereen zit dan binnen één goed voorbereide sessie weer op één lijn (alignement).

De zwakke en sterke punten van de eigen organisatie worden geanalyseerd via mijn unieke online Quickscan Vitaliteit