Mijn aanpak stoelt op het principe dat ‘meedenken tot meedoen leidt’.

Dat wil zeggen dat met de directie/leiding wordt bepaald waarvoor de organisatie staat en gaat (missie, visie, strategie). Daarmee ligt vast wat de organisatie is/wil zijn.

Vervolgens wordt in dialoog met het management en de medewerkers (bottom up) bepaald hoe dat het beste kan worden gerealiseerd. Welke processen en systemen hoe moeten worden aangepast om de organisatie doeltreffend toe te snijden op de nieuwe strategie.

Die dialoog wordt zodanig ingericht, dat al doende automatisch de passende focus en werkhouding ontstaat. Dit betekent dat het management en medewerkers zelfbewust, gemotiveerd en alert zijn op knelpunten om die vervolgens in constructief overleg met elkaar structureel aan te pakken. Dit leidt tot eigenaarschap en medeverantwoordelijkheid die de basis vormen voor betrokkenheid en passie.

Bij volwaardige ontwikkelingsprogramma’s leidt die tot een lerende organisatie die past in de doelstellingen die gelden voor een subsidieprogramma Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat met gelden van het Europees Sociaal Fonds (ESF) tot en met 2020 wordt uitgerold.