Afhankelijk van de aard en omvang van de uitdagingen, worden successievelijk de volgende stappen doorlopen.

  • Kennismakingsgesprek met de opdrachtgever waarin wordt geïnventariseerd welke ondersteuningsbehoefte er bestaat.
    • Nadere oriëntatie aan de hand van interviews met leden van de directie, het managementteam en een representatieve vertegenwoordiging van de medewerkers/OR.
    • Verdieping/objectivering van de inventarisatie via mijn online Vitaliteitscan
  • Analyse van de gegevens en aandragen van oplossingsrichtingen die in een ontwikkelingsplan worden uitgewerkt.