Sfeer is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. Wanneer die onderkoeld raakt, daalt het enthousiasme en de motivatie om er vol voor te gaan. Meestal ligt de oorzaak in een combinatie van elkaar negatief versterkende factoren. Dat kunnen onderlinge verhoudingen zijn, een of enkele personen die een dominant negatieve invloed uitoefenen, managers die de zaak op hun beloop laten en/of directies/managers die top down dwingen in plaats van bottom up verleiden. De slechte stemming die al doende ontstaat, kan een keten van knelpunten en problemen oproepen, waardoor jouw bedrijf of organisatie snel aan slagkracht  inboet.

Oplossingsrichtingen

  • Oriëntatie om vast te stellen in welke mate de sfeer is aangetast, (eventueel) met inzet van mijn  Quickscan Vitaliteit
  • Wanneer ‘slechts’ enkelen de zaak verzieken: personal coaching
  • Wanneer (te)veel zaken niet goed zitten, een voldragen projectaanpak, eventueel in het kader van het subsidieprogramma Duurzame Inzetbaarheid. Lees het leaflet.