Steeds meer media melden dat werk druk een snel groeiend probleem is. Recent onderzoek door TNS NIPO toonde zelfs aan dat één op de zeven werkende Nederlanders last heeft van burn-out-klachten als oververmoeidheid en emotionele uitputting.

Werkdruk wordt een probleem, wanneer managers en/of medewerkers het gevoel hebben dat ze achter de feiten aanlopen en de controle verliezen. Dan ontstaat stress, beginnen medewerkers te multi-tasken om tijd in te halen, raken (nog) sneller vermoeid, maken in toenemende mate fouten, verliezen nog meer tijd, raken in de knoop, melden zich uiteindelijk ziek, waardoor de werkdruk verder groeit. Daar heeft dan iedereen last van. Dit proces wordt versneld, wanneer de sfeer op de werkvloer niet goed is.

Oplossingsrichtingen

  • Time management 3.0 waarmee groepen van ca. 25 personen in een bijeenkomst van 4 uren een presentatie van oorzaken en oplossingsrichtingen, waarbij tevens praktische instrumenten worden aangereikt om de persoonlijke werkdruk te verlagen.
  • Uit deze sessie, dan wel gesprekken met de directie kan blijken dat het noodzakelijk is om het probleem in breder perspectief aan te pakken. We beginnen dan met een nadere analyse.
  • Uit die analyse kan blijken dat op deelonderwerpen moet worden ingestoken om de zaak opnieuw beheersbaar te maken. Maar het kan ook zo zijn dat een integraal programma via mijn projectaanpak nodig is om de problemen bij de wortel aan te pakken. Die lijdt dan tot een lerende organisatie die herhaling voorkomt.