Je kunt als bedrijf of organisatie alleen doeltreffend doorschakelen om de klanten bij hoge werkdruk als vertrouwd te bedienen, als iedereen helder op het netvlies heeft wat van hem/haar wordt verwacht om met elkaar hoge kwaliteit te kunnen leveren. Want dan is men zelfbewust bereid kritische feedback te geven én te ontvangen, waardoor de bedrijfsvoering zich steeds verder ontwikkelt. Ontbreekt die helderheid over en weer, dan loopt het niet soepel, moeten in toenemende mate brandjes worden geblust, waarbij zich meestal niemand verantwoordelijk voelt. Een negatieve spiraal is ingezet.

Oplossingsrichtingen

  • Strategievorming, om de neuzen weer in één richting te krijgen en heldere piketpalen te slaan waaraan ieder zich kan oriënteren.
  • Managementtraject want leiden is de weg wijzen én effectief ondersteunen om die weg te kunnen gaan.
  • Uitvoering via mijn projectaanpak, waarin de medewerkers meedenken over wat de (hernieuwde) strategie betekent en op welke wijze daarbij zaken moeten veranderen.

Een en ander eventueel in het kader van het subsidieprogramma Duurzame Inzetbaarheid. Lees het Leaflet Duurzame Inzetbaarheid