Eigenaarschap, medeverantwoordelijkheid, betrokkenheid en passie stellen een open, ondersteunend en bovenal verbindend leiderschap voorop. Vandaar dat voorafgaande aan de uitrol op de werkvloer een managementtraject wordt doorlopen.

In dit traject worden de achtergronden van de nieuwe strategie en het ontwikkelingsplan uitgelegd zodat alle betrokkenen weten wat hun (nieuwe) rol is en hoe zij daaraan invulling kunnen/moeten geven. Daarbij is doorslaggevend dat iedereen één lijn trekt (alignement). Het bijhorende instrumentarium en de onderliggende theorieën worden vanzelfsprekend ook aangeleverd.